Wat te doen bij ...

Bij een centrale verwarming kunnen een aantal problemen ontstaan. Hieronder staan een aantal aanwijzingen die u kunnen helpen een bepaald probleem op te lossen :
 
Het bijvullen van de CV ... Inregelen vloerverwarming ...
Waakvlam uit ... Drukverlies ...
Geen ontsteking ...   Hinderlijk tikkend geluid ...
Geen warm water ...  
 
Het bijvullen van de CV ...
 
Ontluchten radiator
Meestal zit er op de ketel of bij de radiator waar je bijvult een drukmeter. Deze geeft de druk aan van 0 bar tot 4 bar. Om voldoende druk te hebben moet de zwarte wijzer op minimaal 1 bar staan. We gaan er vanuit dat de zwarte drukwijzer tegen of onder de 1 bar staat. De c.v moet dan bijgevuld worden. De vulkraan zit meestal in de radiator die in de keuken of doucheruimte hangt. Anders zit hij bij de ketel, in ieder geval als het goed is niet ver van een koud waterkraan in huis .
 
U begint met de stekker van de ketel uit het stopcontact te halen en het vullen kan beginnen.
 
Als u nu de vulslang bij de hand hebt kunt u één kant van de vulslang op de wasmachinekraan of onderuitloop van de douchekraan aanbrengen. Als u dit heeft gedaan laat u zachtjes de slang vol met water lopen om alle lucht die in de slang zit er uit te laten. U wilt immers geen lucht, maar water in de installatie hebben. Als de vulslang vol met water zit, draait u even de waterkraan dicht en sluit u de andere kant van de vulslang aan op de vulkraan.
 
Draai nu beide kranen open. Als u nu naar de drukmeter kijkt, ziet u de zwarte drukwijzer zachtjes oplopen naar de 2 bar. Als de 2 bar bereikt is, draait u beide kranen dicht en haalt u de slang weer los van de kranen, de stekker van de ketel weer  in het stopcontact doen en de klus is gereed.
 
Hoort u lucht in de radiatoren en leidingen lopen? Dan kunt u dit verhelpen door de radiatorkraan dicht te zetten en even te wachten zodat de lucht naar het hoogste punt kan gaan. Een andere manier is de stekker van de pomp tijdens het ontluchten eruit halen anders blijft u de luchtbellen door uw hele systeem rondpompen. Sleuteltje op het ontluchtingspunt zetten en één slag tegen de klok richting in omdraaien,u hoort nu de lucht ontsnappen. Wanneer er water uit het kraantje komt deze dichtzetten en de radiatorkraan indien nodig weer open zetten. Nu de stekker van de pomp weer in het stopcontact en weer is een klus gereed.
 
Waakvlam uit ... 
 
De waakvlam brandt niet of gaat regelmatig uit.
 
De gaskraan staat nog dicht of, als de installatie enige tijd buiten gebruik is geweest, kan er nog lucht in de gasleiding zitten. Dan geldt zeker de aanhouder wint : soms moet je wel 10 minuten de knop van het gasblok ingedrukt houden en steeds proberen de waakvlam aan te steken. Zolang er lucht in de gasleiding zit, gaat de waakvlam niet aan.
 
Hoe u de waakvlam kunt aansteken kan verschillen. Soms gewoon met een lucifer, maar ook vaak met een piezo ontsteker of door de warm water kraan open de draaien zodat de ingebouwde piezo ontsteker zijn werk kan doen. Maar altijd moet u de bedieningsknop van het gasblok op de ketel ingedrukt houden. Als de waakvlam eindelijk brandt, dan ongeveer nog 30 seconden de knop ingedrukt houden.
 
Waarschuwing !  Als de waakvlam na het loslaten van de knop weer uit gaat, dan moet u 5 minuten wachten en het dan nog eens proberen. Dit om eventueel te veel gas bij de waakvlambrander de kans te geven om weg te kunnen ventileren via de rookafvoer.
 
Bij sommige gasblokken moet je de bedieningsknop nog een stukje doordraaien, zodat deze van de hoofd-gasstand naar de waakvlam-gasstand gaat. De procedure zoals de knop indrukken en vast houden is voor het aansteken van de waakvlam bij alle gasblokken hetzelfde.
 
Hoe kan het dat de waakvlam uit gaat ?    
 
Misschien is de thermokoppel slecht ? Dit is te controleren als je de waakvlam uitblaast en je hoort binnen 10 seconden een klik van de thermokoppelspoel in het gasblok. Dan is de thermokoppel matig. Bij een goed werkende thermokoppel moet dit minstens 20 tot 60 seconden zijn.
 
Het kan zijn dat de waakvlam geel brand. Dan zou u de waakvlambrander kunnen schoonzuigen met de stofzuiger of schoonpoetsen. U kunt  hiervoor ook met een oude tandenborstel de luchttoevoer van het waakvlambrandertje schoonpoetsen. Waar is de luchttoevoer ? De luchttoevoer zit aan het begin van het waakvlambrandertje en is meestal te herkennen aan een gaasje, dat voor een klein gaatje zit. Dit gaasje moet u schoonpoetsen .   
 
Blijft het probleem ? Dan is de oplossing de thermokoppel (te laten) vervangen. Een universele thermokoppel te koop voor ongeveer € 5,00.
 
Veel nieuwe types (combi)ketels zijn uitgerust met een maximaal beveiliging. Ook dit kan het probleem van een waakvlamstoring zijn daar deze beveiliging in het thermokoppel circuit zit. Deze beveiliging bewaakt dat het toestel niet te warm wordt. Als je b.v. de c.v zou aanzetten en alle radiator kranen dicht zou draaien, gaat de waakvlam uit omdat de temperatuur in de ketel te snel oploopt .
 
Oplossing: Altijd één grote radiator open laten staan.       
 
Een ander punt is de c.v op juiste druk houden, dit om droogkoken te voorkomen.
 
Installatie goed ontluchten, dit om een goede circulatie van de pomp te waarborgen. 
 
Eventueel de contacten van deze maximaalbeveiliging opschuren. De spanning die over de maximaal heen loopt moet minimaal 10 millivolt zijn. Meer is natuurlijk beter. 
 
Voor alle toestellen is de toevoer van zuurstof voor de verbranding van groot belang.  Bij oude ketels komt de zuurstof uit de omgeving van de ketel. Deze zorgt ervoor dat de toevoer van deze zuurstof onbelemmerd kan plaatsvinden. De nieuwe types toestellen zijn meestal gesloten. Dit wil zeggen dat de zuurstof via een ingebouwde ventilator naar binnen word gebracht zodat bij deze toestellen  altijd voldoende zuurstof aanwezig is. Soms kan het wel eens voor komen dat de ventilator op een te laag toerental loopt of erg vervuild is. Daardoor ontstaat er een zuurstof gebrek en ook daardoor kan de waakvlam uitgaan. Ook voor de handige doe-het-zelver houdt het hier dan op en moet er een vakman bijkomen.
 
Geen ontsteking ...
 
Veel combiketels zijn uitgerust met een elektronische ontsteking in plaats van een waakvlam.
Hoe werkt zo'n ontsteking ? Op het moment dat u de kamerthermostaat hoger zet of de warmwater kraan open draait, gaat de ontsteking in werking. Dit kan een gloeiplug zijn of een ontstekingspen bij dit laatste ontstaat dan een aantal vonken. Deze vonken hebben de zelfde functie als van een waakvlam. Bij het gasgedeelte van u toestel gaat op het moment dat het toestel gaat onsteken, bijna gelijktijdig een  beetje gas naar deze ontsteking. Zo gaat het toestel in bedrijf. Om nu te bewaken dat er ook werkelijk een vonk in u toestel aanwezig is, moet er binnen 10 seconden door deze ontsteking een vlam in u toestel zijn gecreëerd: zoniet, dan gaat het toestel in storing.
 
Wat kunt u doen als er zich zo'n storing voordoet  ?   
 1. Eerst kijken of de gastoevoer goed is. Staat b.v. de gaskraan nog open ?
 2. Als de installatie een tijdje buiten bedrijf is geweest kan het zo zijn dat er veel lucht in de gasleiding zit. Dit moet er eerst uit . Hoe ? Door elke keer als het toestel in storing valt, weer op de reset knop te drukken net zo lang tot de lucht uit de gasleiding is.
 3. De reset knop kunt u ook gebruiken als het toestel eens een keer in storing valt. 
 4. Als je regelmatig op de reset knop moet drukken, helpt het wel eens om de stekker van de ketel andersom in het stopcontact te plaatsen. Veel toestellen zijn fase- gevoelig en kunnen, als de stekker verkeerd om zit, wel eens een storing veroorzaken. Baat dit niet het, schaadt ook niet.
 5. Nu we het toch over het stopcontact hebben: controleer bijvoorbeeld even met een schemerlamp of je nog spanning op dit stopcontact hebt; gaat de lamp niet branden, dan de zekering in u meterkast nazien.
 6. Veel (combi) ketels zijn uitgerust met een display waarop je diversen functies kan aflezen. Ziet u geen verlicht display meer dan kan de zekering in het regelkastje stuk zijn. Veelal zijn deze zekeringen moeilijk te bereiken en alleen door een vakman te vervangen. 
 7. Anders dan bij een toestel met waakvlam, zijn de mogelijkheden om zelf het probleem op te lossen gering. Zonder de juiste meetapparatuur kom je bij  toestellen met een ontsteking niet ver.
 
Geen warm water ... 
 
Voor het  inschakelen van het warm water draait u eerst de warmwaterkraan open. De meeste geisers en veel combiketels werken met een drukverschil dat gemeten wordt over een membraan dat tussen de warm en koudwaterleiding in de combiketel en geiser zit .
 
Het probleem dat  wel eens voorkomt is een klein scheurtje in dit membraam. U merkt dit, doordat u de warmwater kraan steeds verder moet openzetten, om de microschakelaar bij combiketels of de gasklep bij geisers, zo te laten werken dat het warmwater wordt ingeschakeld. De oplossing is op tijd het membraam  in de waterschotel van uw toestel ( te laten)vervangen. De waterschotel herkent u aan de warm en koud- waterleidingen die op deze waterschotel zijn aangesloten. 
 
Het inschakelen van het warm water kan ook plaatsvinden door een stromingsschakelaar. Zodra je de warm water kraan open draait, gaat deze schakelaar in de stromingsrichting van het warm water staan en zo gaat het toestel in bedrijf.
 
Het probleem kan zijn de hoeveelheid warm water dat uit uw kraan  komt. Oplossing: zorg dat er voldoende warm water uit u kraan kan komen ( voldoende is meer dan 3 liter per minuut ). Natuurlijk moet u ook op tijd de douchekop en zeefjes bij de kranen ontkalken met schoonmaak azijn om goede doorstroming van het water te garanderen. 
 
Het inschakelen van het warm water kan ook via een thermostaat of via een sensor plaatsvinden.
 
Het probleem dat zich hier kan voordoen kan zijn dat uw warmwater veel te warm wordt of  in het geheel niet warm wordt. Voor dit laatste probleem zoekt u snel een oplossing naar ik aanneem. Maar ook als u warmwater veel te heet wordt dan moet u  een oplossing zoeken. Bij een defecte thermostaat die niet meer afslaat als het warm water de 60 graden  heeft bereikt blijft de drieweg klep namelijk nogal eens als neven- effect in de warmwaterstand staan . Deze drieweg klep gaat zo nooit terug  naar de centrale verwarmingstand. De thermostaat (laten) vervangen is dan de oplossing. U kunt deze thermostaat herkennen door te kijken waar de voeler met zijn 2 millimeter dunne koper draad, die van de boiler naar deze thermostaat gaat, eindigt.  Bij een sensor die je veel in nieuwe toestellen ziet zitten, kan een niet goed sluitende warm waterkraan voor dezelfde problemen zorgen als hierboven omschreven .
 
Inregelen vloerverwarming ... 
 
Vloerverwarming inregelenZorg dat alle groepsafsluiters en het voetventiel linksboven open staan. Draai alle eventueel aanwezige radiatoren in uw woonkamer dicht. (Deze kunnen namelijk Uw kamerthermostaat voor de gek houden.) We gaan dus alleen even stoken op de vloerverwarming om hem in te regelen. Geef een flinke zwengel aan uw kamer thermostaat, zodat U er zeker van bent dat U ketel voorlopig brandt. Draai nu de thermosstatische regelknop een flink stuk open. Zorg wel dat de temperatuur niet boven de 50 oC komt ( lees dit af op de thermometer ). Het kan even duren, er zit namelijk veel koud water in uw vloer.
Na verloop van tijd is het CV water lekker op temperatuur. Dit kunt U voelen aan de leiding van de aanvoer naar de verdeler toe. Regel met de thermosstatische regelknop net zo lang, zodat de water temperatuur in de verdeler uiteindelijk 40 graden is. Omdat de verdeler hydraulisch neutraal is, ziet de ketel niets anders als een soort radiator. De verdeler oefent geen invloed uit op het CV systeem. Na verloop van tijd, ca. 30 minuten, voelt U dat de retour van de groep ook warm is geworden. Uw systeem is dan ingeregeld.
 
De vloerverwarming doet niet wat ik wil ...
 
Ik heb alle instructies opgevolgd en mijn vloerverwarming wordt niet warm.
Controleer of de leiding naar de verdeler toe warm is.
 
Nee Brand de ketel wel ?
Ja Voel of de bovenste koker van de verdeler warm is.
Ja Controleer of de groepsafsluiters open staan en dat de pomp draait. Controleer of de temperatuur niet boven de 50 graden is. De maximaal beveiliging laat dan namelijk de pomp afslaan.
Nee Draai de thermosstatische regelknop van het thermostaatventiel en druk met een tang het pinnetje van het thermostaatventiel in. U drukt nu handmatig het ventiel helemaal open.
 
Controleer of nu de bovenste koker wel warm wordt.
 
Ja Uw thermostaat knop stond niet ver genoeg open, is kapot of heeft niet goed op het ventiel gezeten.
Nee De aanvoer en de bovenste koker worden nog steeds niet warm en de ketel brand wel.
 
Er is nog steeds niets aan de hand, echter U bent een van de "pechvogels" bij wie de verdeler hydraulisch actief moet worden gemaakt. Technisch kan het namelijk voorkomen dat de verdeler te ver van de ketel is geplaatst.
 
De door ons geleverde verdelers zijn hydraulisch neutraal. d.w.z. dat de pomp van de verdeler geen invloed uitoefent op de cv installatie.
 
U moet de verdeler nu actief gaan maken, door het voetventiel linksboven met aftapnippel rechtsonder te verwisselen.De pomp staat nu in serie met de pomp van de cv ketel en zal zelf wat harder aan het systeem gaan zuigen.
 
Het inregelen lijkt nu wat ingewikkelder, echter valt het best mee. Probeer in gedachte de stroomrichting van het water te volgen. Als het voetventiel, wat nu rechtsonder zit, helemaal open staat gaat het warme water vanuit de aanvoer rechtsboven door de pomp direct weer door het voetventiel rechtsonder terug het cv systeem in. Dit is dus niet de bedoeling, omdat het merendeel door de groepen moet. Dit is te controleren door aan de retour leiding van de verdeler te voelen. Als deze net zo heet is als die van de aanvoer, staat de verdeler niet goed ingeregeld. Houdt met uw linker hand één van de groepen vast. Ga nu m.b.v een inbussleutel het voetventiel wat nu linksonder zit langzaam knijpen. Op het moment dat U warm water door de groep voelt lopen is Uw verdeler ingeregeld en moet U stoppen met knijpen. Denk er aan... ook nu mag de watertemperatuur in de verdeler niet boven de 50 graden zijn. 
 
Drukverlies ...
 
Heeft u het probleem dat u regelmatig de centrale verwarming moet bijvullen zonder dat in de woning lekkage kunt ontdekken ? 
Dan is de kans groot dat het expansievat (drukvat) niet  in orde is.
 
Hoe kunt u dit vaststellen ...
 
U kunt dit controleren als u gaat bijvullen van 1 bar naar 2 bar en dit gaat veel sneller dan wat u normaal gewend bent (b.v. binnenin +/- 5 seconden) dan is je expansievat stuk. Normaal als u de kraan geheel open draait, duurt dit +/- 20 seconden. Dit is een beetje afhankelijk van de plek waar je bijvult.
 
Tegen de onderste helft tikken van het expansievat. Dit moet hol klinken omdat onder in het expansievat stikstof zit. Klinken de bovenkant en de onderkant nagenoeg hetzelfde, dan is er water in de onderste helft van het vat gekomen en is het vat stuk. Kunt u het niet vaststellen en wil je zeker weten of het expansievat nog goed is, dan ...  
 
De c.v aftappen zodat u het expansievat er af kunt draaien.  Als u het expansievat er af hebt gedraaid en het zit vol met water dan is deze stuk. Voor ongeveer € 22,-- kunt u een nieuw vat halen,  erop draaien en klaar. 
 
Controleer of het  veiligheidsventiel in of bij de ketel lekt. Veelal gaat het overlooppijpje van dit veiligheidsventiel naar de p.v.c afvoersifon en daardoor ziet u dit  niet als een lekkage in de woning.   
 
Nog een plaats waar lekkage kan plaatsvinden: in de ketel zelf. Een lekkage in de ketel verdampt als de ketel stookt en daarom is deze lekkage moeilijk te ontdekken . Als u nu de ketel 12 uur helemaal uit laat staan en er ligt een plas water onder, dan heb je pas echt een probleem. Voor de ketel is dit over en uit !
 
Hinderlijk tikkend geluid ...
 
Hinderlijk tikkend geluid kan door het uitzetten van de centrale verwarmingsleidingen worden veroorzaakt. Bij het opwarmen van deze leidingen en ook weer bij het afkoelen ontstaat dit hinderlijk tikkend geluid. 
 
Aan het uitzetten en krimpen van deze leidingen kunt u niets doen. Wat u wel kunt doen is nagaan of de leidingen ongehinderd kunnen uitzetten en krimpen .Vooral de leidingen door  stenen, houten en betonnen vloeren of muren, geven als deze klem lopen, dit hinderlijk getik in u installatie. Zorg daarom voor voldoende ruimte rond om deze leidingen waar ze door de muur of vloer gaan. Lukt dit niet, bijvoorbeeld omdat de gaten door het beton heen te klein zijn geboord. dan wil het wel eens helpen om op dat punt de leidingen juist nog meer klem te zetten.Dit kan door een houten knijper tussen de leiding en het beton te slaan (de leidingen zetten dan wel op een ander minder hinderlijk punt uit). 
 
Waarom ATHO ?
 • Vakkennis
 • Snelle levering
 • Lage prijzen
 • Goede service
Aanbiedingen
Honeywell Home XS100 optische rookmelder (set 5x)
€ 181,50 nu voor
€ 45,00 incl. BTW
U bespaart € 136,50
Honeywell Home XS100 optische rookmelder
€ 36,30 nu voor
€ 9,50 incl. BTW
U bespaart € 26,80
Comfort Vorstvrije gevelkraan met KIWA keerklep
€ 158,66 nu voor
€ 59,50 incl. BTW
U bespaart 62.5%
Pompschakelaar Magnum Eco 230V 92512
€ 123,42 nu voor
€ 43,20 incl. BTW
U bespaart 65%

Meest verkocht
Reclame
Giro 555