Vloerverwarming

Als in Nederland wordt gesproken over vloerverwarming, dan gaat het bijna altijd, zonder dit nadrukkelijk te vermelden, over een netwerk van kunststof verwarmingsbuizen waardoor het warme water uit een Cv-ketel wordt gestuurd. Dankzij het met warm water gevulde buizensysteem dat onzichtbaar in de vloer is aangebracht, wordt de warmte op natuurlijke wijze gelijkmatig verdeeld. De hele vloer is als het ware één groot verwarmingselement. 
 
Comfort  
 
In vergelijking met gewone warmwater-verwarmingssystemen geeft de vloerverwarming een gelijkmatige, behaaglijke warmte over het gehele vloeroppervlak. Een groter en meer verspreid verwarmend oppervlak bij een lagere warmte-afgiftetemperatuur schept een behaaglijkheidgevoel. De kamertemperatuur wordt subjectief als hoger ervaren. De door vloerverwarming afgegeven warmte is voor ca. 60% stralingswarmte. Het aandeel stralingswarmte bij paneelradiatoren is ca. 40%, de overige warmte is opstijgende warme lucht convectiewarmte genoemd. Het temperatuur verschil tussen vloer en plafond bedraagt, gemeten op ca. 20cm boven de vloer en ca. 20cm onder het plafond, bij vloerverwarming slechts 1 à 2 ºC. Bij verwarming door middel van radiatoren en convectoren zijn verschillen van 4 – 7 ºC mogelijk.  
Vloerverwarming
Vloerverwarming benadert het ideale verwarmingssysteem, echter ter plaatse van koudevlakken (glas, gevels, vides en dergelijke) is de situatie minder ideaal. Op plaatsen waar meer kou wordt verwacht en sprake kan zijn van een stroming van koude lucht, dient extra vermogen te worden aangebracht. Dit kan gebeuren door het aanbrengen van zogenaamde ‘randzones’ in de vloer of de plaatsing van een of meer extra radiatoren/convectoren. In een randzone wordt in de vloer een zone gecreëerd waar de oppervlakte temperatuur een hogere waarde heeft. Deze waarde mag echter niet meer bedragen dan 35 ºC. De breedte van een randzone mag nooit groter zijn dan 1 meter. Extra vermogen bijplaatsen kan ook middels wandverwarming. Andere comfortaspecten zijn dat een vloerverwarming als hoofdverwarming een kindvriendelijk verwarmingssysteem is. Een ruimte met vloerverwarming als hoofdverwarming kent veelal geen zeer warme tot hete radiatoren waaraan een kind zich zou kunnen verbranden. Bovendien heeft vloerverwarming als hoofdverwarming het voordeel dat een harmonieuzere inrichting mogelijk is door het ontbreken van radiatoren en/of convectoren.  
 
Voor en nadelen  
 
Vloerverwarming kent voor- en nadelen. Voordelen zijn: comfort, zuinig met energie, hygiënisch en gezond en de meerwaarde van de woning. Gebleken is dat woningen met vloerverwarming worden opgewaardeerd. In de meningsvorming van kopers spreekt men zelfs van een meerwaarde. Nadelen zijn: traagheid in opwarming van de vloerverwarming als hoofdverwarming, in het geval vloerverwarming na de oplevering wordt aangebracht dient rekening gehouden te worden met de nodige bouwkundige aanpassingen en tenslotte geldt als nadeel dat niet iedere vloerafwerking geschikt is voor vloerverwarming.  
 
Hygiënisch en gezond  
 
Door het ontbreken van luchtcirculatie behoort ronddwarrelend stof nagenoeg tot het verleden. Verder is door de lagere ruimtetemperatuur de relatieve luchtvochtigheid zo’n 12% hoger dan bij een conventionele warmwater verwarmingsinstallatie. Carapatiënten en mensen die allergisch zijn voor stof, ervaren deze factoren als zeer positief.  
 
Vloerbedekking  
 
VloerbedekkingToepassing van vrijwel alle gangbare soorten vloerafwerking is mogelijk: tegels, plavuizen, natuursteen, grindvloeren, vloerbedekking, linoleum, parket enz. Laminaatparket is ongeschikt voor vloerverwarming evenals rubbervloerbedekking. Vloerbedekking (met een juiste onderrug) en parket zijn veelal toepasbaar met een maximale dikte van 1 cm en dienen direct op de ondervloer te worden gelijmd. De warmteafgifte van de vloerverwarming is afhankelijk van de gekozen vloerbedekking. Op de meeste zachte en half-harde vloerbedekking wordt d.m.v. symbolen aangegeven of de vloerbedekking geschikt is voor vloerverwarming. Indien niet op de vloerbedekking is aangegeven of deze wel of niet geschikt is om als vloerbedekking op vloerverwarming te kunnen worden toegepast, dient aan de betreffende fabrikantleverancier van de vloerbedekking de al dan niet geschiktheid te worden gevraagd. Normaliter mag voor de vloerafwerking een oppervlakte temperatuur van 29ºC niet worden overschreden. Bij toepassing van parket mag de oppervlakte temperatuur niet hoger zijn dan 26ºC.   Indien nabij glasvlakken een randzone met extra vermogen in de vloer is aangebracht, waardoor daar ter plaatse de oppervlakte temperatuur hoger is, dient bij de keuze van de vloerafwerking hiermede rekening te worden gehouden. Kopers/bewoners dienen hierop te worden gewezen. Vloerverwarming is een comfortabele verwarming. Echter door de wisselende afgifte vanwege het type vloerbedekking is een juiste dimentionering, voor de periode dat de woning bestaat, niet mogelijk. Bij wijziging van de vloerbedekking wijzigt mogelijk ook de warmte-afgifte.  
 
Verwarmingssystemen  
 
VloerverdelerVloerverwarming is onder te verdelen in 2 hoofdgroepen, nl. hoofd- en bijverwarming. Als verwarmingsbuis in de vloer wordt een zuurstofdiffusiedichte kunststof buis gebruikt met een diameter van 16, 18 en 20 mm. Een diameter kleiner 16 mm wordt ontraden in verband met de kans op dichtslibben en een te hoge inwendige weerstand voor een goede doorstroming van het warme water. 
 
Hoofdverwarming
 
Bij toepassing van een vloerverwarming als hoofdverwarming zal één of meer ruimten zoveel mogelijk alleen door de vloerverwarming verwarmd worden. Andere ruimten worden verwarmd door middel van radiatoren/convectoren. Hiervoor wordt een warmteverlies berekening gemaakt. Indien de vloerverwarming niet in staat is het gehele warmteverlies te dekken, dient er in hetzelfde vertrek als aanvulling een of meer randzones c.q. een of meer radiatoren te worden aangebracht.    
 
Bijverwarming
 
Bij toepassing van een vloerverwarming als bijverwarming zal deze als aanvulling dienen op uw verwarmingssysteem. Bijverwarming haalt de koude van uw vloer weg, waardoor deze zeer geschikt is in de badkamer, of in combinatie met tegels, plavuizen en natuursteen. Dit zorgt voor een optimaal comfort.    
 
Zuinig met energie  
 
Energie zuinigVloerverwarming is zuinig met energie. Door de stralingswarmte en de gelijkmatige temperatuurverdeling kan in woonvertrekken de temperatuur 1 á 2 ºC lager zijn dan bij andere verwarmingssystemen, wat een energiebesparing tussen de 6 en 12% tot gevolg kan hebben. Bij verwarming d.m.v. radiatoren staat de thermostaat al gauw op +/- 21 ºC. Bij vloerverwarming daarentegen is 19 á 20 ºC voor de meeste mensen al comfortabel. Bovendien wordt door de gelijkmatige temperatuur luchtcirculatie voorkomen. Daardoor is er geen koude trek langs de vloer en ook de energie kostende ‘warmtedeken’ tegen het plafond ontbreekt. De vloerverwarming werkt met lage systeemtemperaturen, waardoor leidingverliezen tot een minimum worden beperkt. Bovendien wordt door de lagere temperatuur het ketelrendement vergroot, dit is een besparing op de energiekosten.  
 
Bouwkundige aanpassingen  
 
In het geval dat het vloerverwarmingssysteem na de oplevering wordt aangebracht, dient tevoren rekening te worden gehouden met de dikte van de dekvloer waarin het vloerverwarmingssysteem wordt aangebracht. De bovenkant van de ruwe (beganegrond) vloer dient ca. 6 cm te liggen onder de bovenkant van de dekvloer waarin het netwerk van verwarmingsbuizen komt. Een en ander heeft ook consequenties voor de hoogte van de kozijnen, deuren, keuken, trap enz. Indien tevoren geen rekening wordt gehouden met de dikte van de dekvloer met vloerverwarming, zal het veelal noodzakelijk zijn dat kozijnen, onderdorpels, deurhoogten en keukeninrichting moeten worden aangepast. 
 
Bron: Van den Witteboer, Geldrop
Waarom ATHO ?
  • Vakkennis
  • Snelle levering
  • Lage prijzen
  • Goede service
Aanbiedingen
Honeywell Home XS100 optische rookmelder
€ 36,30 nu voor
€ 9,50 incl. BTW
U bespaart € 26,80
Pompschakelaar Magnum Eco 230V 92512
€ 123,42 nu voor
€ 43,20 incl. BTW
U bespaart 65%
Honeywell Home XS100 optische rookmelder (set 5x)
€ 181,50 nu voor
€ 45,00 incl. BTW
U bespaart € 136,50
Comfort Vorstvrije gevelkraan met KIWA keerklep
€ 158,66 nu voor
€ 59,50 incl. BTW
U bespaart 62.5%

Meest verkocht
Reclame
Giro 555